Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: ”Högskolepedagogiska gruppen” presenterar sig och sina frågor

Utbildningsvetenskapliga seminariet
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Selma
Presentatör: Katherina Dodou m.fl.

"Högskolepedagogiska gruppen" presenterar sig och sina frågor.