Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Hälsa och välfärd

Sustainability in nursing education
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 09:00 - 10:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Jerusalem
Presentatör:
Marie Elf, Professor omvårdnad

Ämne: Sustainability in nursing education