Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Hälsa & välfärd

Forskningsseminarium inom Hälsa & välfärd
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Jerusalem
Presentatör:
Fatumo Osman, Univ lektor omvårdnad
Kappaseminarium