Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Hälsa & välfärd

Somaliland women's perception of stillbirth- A population-based pilot survey in the city of Borama.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet

Datum: , kl 10:00 - 11:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Jerusalem
Presentatör:
Mari-Cristin Malm, Univ lektor Sexuell, reproduktiv och perintal hälsa

Ämne: Somaliland women's perception of stillbirth- A population-based pilot survey in the city of Borama.