Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Hälsa & Välfärd

Effectiveness of a mobile activity tracker as an addition to multidisciplinary rehabilitation programs for patients with chronic pain in primary care - A Registry based Randomised Clinical Trial (RRCT)
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Sal: Jerusalem
Presentatör: Veronica Sjöberg

Ämne: Effectiveness of a mobile activity tracker as an addition to multidisciplinary rehabilitation programs for patients with chronic pain in primary care - A Registry based Randomised Clinical Trial (RRCT)