Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Hälsa & Välfärd

Open access publishing
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Sal: Jerusalem
Presentatör:
Richard Borg, Bibliotekarie

Ämne: Open access publishing