Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Hälsa & Välfärd

Half time seminar: Munhälsa hos äldre inom korttidsvård - Munvårdens och munhälsans betydelse för livskvalitet, ätande och nutrition.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Sal: Jerusalem

Ämne: Half time seminar: Munhälsa hos äldre inom korttidsvård - Munvårdens och munhälsans betydelse för livskvalitet, ätande och nutrition.

Granskare: Pia Andersson, Annicka Kihlgren, Lena Marmstål Hammar

För mer information kontakta