Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Hälsa & välfärd

Sustainability Attitudes in Nursing Survey (SANS): A tool for comparative and intervention studies
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Jerusalem
Presentatör: Janet Richardson

Sustainability Attitudes in Nursing Survey (SANS): A tool for comparative and intervention studies.