Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Etikprövning av forskning

Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Jerusalem
Presentatör: Staffan Hygge