Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Diskussion Forteansökningar

Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 09:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Jerusalem

Främst avsett för de som går in med ansökningar i årets utlysning.