ForskarFredag

Kunskap är första steget mot en bättre värld. Möt några av våra forskare och lyssna på intressanta föreläsningar.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum:
Plats: Campus Borlänge
Lokal: 2047 Science center

Tillsammans med Dalarna Science park och 2047 Science center bjuder vi in till en heldag för att presentera den forskning som bedrivs i Dalarna.

Under förmiddagen inbjuds Dalarnas gymnasieeleverna. På eftermiddagen är allmänheten välkomna för att möta forskare och doktorander.

European Researchers' Night, Forskarfredag, är ett arrangemang som sker samma dag runt om i hela Europa för att med med olika aktiviteter, öka intresset för högre utbildning och forskning, liksom att väcka nyfikenhet och öka förståelsen för hur forskare arbetar.

Välkommen till 2047 Science Center.

Program

09.00-14.00

Elever möter forskare

Gymnasieelever får möjlighet att träffa människan bakom forskningen för inspirerande och spännande möten.

För utförligare program för förmiddagen se nedan.

16.15

Välkommen

Lena Lagestam moderator och Sandra Pettersson, verksamhetschef 2047

16.35

 

 

Vad är forskning? En diskussion om gränsdragningar mellan forskning och utveckling

Ewa Wäckelgård, forskningsledare och professor, Högskolan Dalarna och Peter Lundman, avdelningschef, Trafikverket

16.55

 

Dalarna forskar

Elin Holst Granlund, Dalarna Science Park

17.00

 

Spännande forskning inom många områden

Ewa Wäckelgård, forskningsledare och professor, Högskolan Dalarna

17.15

 

Självkörande bilar - en pusselbit i framtidens transportsystem 

Hamid Zarghampour ansvarar för Trafikverkets forskning om självkörande bilar. 

17.35

 

Barn spekulerar kring forskning

Vincent, Matilda, Noel och Astrid

18.00

 

 

Transforming the future of protein supply

Insekter är framtidens mat. Kan Dalarna tjäna pengar på det?

Nils Österström, Tebrito och Victoria Ställberg, Dalarnas Science Parks

18.20

 

 

Min väg till forskningen

Carin Nordström, lektor i entreprenörskap, Xiaoyun Zhao, lektor i mikrodataanalys, Högskolan Dalarna

19.00

 

Avslut

 

Träffa några av våra forskare på forskarfredag

Bild på Carin Nordström

 

               

Carin Nordström Lektor i entreprenörskap

Från OBS-klass till forskare

Carin berättar om sin resa från grundskolan till att bli forskare. Hur olika lärare både stjälpt och stöttat henne genom skolan, hur arbetslivet blev och sedan hennes väg till att bli forskare och om varför hon valde denna väg. Carin forskar idag på entreprenörer (personer som har kreativa idéer och som realiserar dem genom att starta företag) ett ämne som intresserar henne då hon själv är entreprenör och hon arbetar mycket med att försöka förbättra förutsättningarna för entreprenörer och företagare på arbetsmarknaden.

 

Bild på Magnus Fahlström

 

               

Magnus Fahlström Doktorand Mikrodataanalys

Hur bra är klassrumsmiljön i skolan?

Magnus forskningsområde handlar om betydelsen av den fysiska lärmiljön i skolan. I sin forskning har Magnus studerat elever och lärares uppfattning om viktiga faktorer i skolans fysiska lärmiljö samt hur den bäst kan förbättras med begränsade resurser.

Bild på Madelen Lagin

 

               

Madelen Lagin Doktorand Företagsekonomi

Priset i butiken - varför vi köper och de säljer

Madelen berättar om sin resa till forskarutbildningen. Hennes forskning handlar om det vi ser i vardagen: rabatter, erbjudanden, prissänkningar. Allt för att få oss att köpa den där extra saken som vi kanske egentligen inte tänkt. Men hur påverkar låga priser oss, företagen, samhället? Eller som rumpnissen i Ronja Rövardotter (1984) sa: "Voffer gör hon på detta viset....?"

 

Bild på Linda Vixner

 

               

Linda Vixner Lektor i medicinsk vetenskap

Smärta - ett nödvänligt ont?

Linda forskar om smärta och olika metoder för att behandla smärta, bland annat fysisk aktivitet och akupunktur.

Bild på Illias Thomas

 

               

Ilias Thomas Doktorand Mikrodataanalys

Treatment of Parkinson's disease: History, advances, and technology.

Ilias is half-way through his Ph.D. in Microdata analysis. His research is about decision support for treatment of Parkinson's disease. He develops machine learning and mathematical optimization algorithms to get dosing suggestions for people suffering from the disease. Come and join on a discussion regarding the history of the disease, the ways it is treated, and how technology can assist to improve the quality of life of patients.

 

Bild på Xiaoyun Zhao

 

               

Xiaoyun Zhao Lektor i Microdataanalys

Är vi på rätt vägen att minska CO2-utsläpp och bygga hållbar stad?

Många städer, även mindre, lider idag av att boendet är ut- spritt vilket bl a leder till omfattande transportarbete och höga CO2 utsläpp från transporter. Tre nyckelaktörer, kommunenens lokala beslutsfattare, exploatörer och potentiella boende, alla med egna målsättningar medverkar till bostädernas lokalise- ring. Ett hållbart bostadsbyggande måste ta hänsyn till alla dessa aktörers målsättningar.

 

Bild på Somayeh Aghanavesi

 

               

Somayeh Aghanavesi Doktorand Mikrodataanalys

Sensor-based Parkinson's disease symptom detection

Somayeh works as a PhD candidate in a project with Parkinson's patients. Parkinson's patients suffer from Tremor(shakiness of their hands and body), Bradykinesia (slowness), rigidity(stiffness of their back) and postural instability( not stable when standing up right). In this project during some activities patients wear sensors that record their movements. The aim is to analyze their movements and nd out about their symptoms at various disease severity and medication level. Having a better understanding of their symptoms their doctors can prescribe a more accurate doses of medicine for maintaining their quality of life.

 

Bild på Michail Tonkonogi

 

               

Michail Tonkonogi Professor i medicinsk vetenskap med inriktning idrottsfysiologi

Michails forskningsområde är Effekter av fysisk aktivitet och träning på hälsa och fysisk prestationsförmåga.

Bild på Anna Anåker

 

               

Anna Anåker Doktorand Hälsa och välfärd

Betong eller träd - vad är bäst för patienten?

Vi människor är rumsliga. Vi skapar minnen i de rum som vi är i. I Annas forskning studerar hon hur den fysiska miljön på strokeavdelningar på bästa sätt kan utformas för att stödja patienter, personal och anhörig. Vi vet från forskning att den fysiska miljön på sjukhus påverkar de som är där: patienter, personal, anhöriga. Annas forskning handlar om hur och på vilket sätt denna påverkan sker. Går det att peka ut delar i miljön som särskilt viktiga? Vad upplever patienten i sin miljö? Vad i miljön hindrar personalen i sitt arbete? Det vill Anna ta reda på genom sin forskning.

 

Bild på Dávid Molnár

 

               

Dávid Molnár Doktorand Stålformning och ytteknik

How materials science is a ecting our life?

Since humans are on our planet, materials science is all around us. This area of research is constantly working to make our life easier and better. We have faster and safer cars, smaller and thinner mobile phones, higher buildings and so on. All these things can be related to materials science in some way. In my presentation I am going to show you how materials science has been developed during the history of mankind, how this research area has been advanced during the last 200 years and what are the recent challenges of this eld.

 

Bild på Jessica Gyhlesten

 

               

Jessica Gyhlesten Back Doktorand Stålformning och ytteknik/ Materialmekanik

Forskning är faktiskt kul!

Jessica är doktorand på Högskolan Dalarna och hennes projekt handlar om att modellera och karaktärisera härdningen av låglegerade kolstål. För att materialmodellerna ska visa verkligheten så måste stålet analyseras och testas experimentellt.
Forskningen innebär en djupdykning i martensitens värld, där stålets egenskaper bestäms redan på kristallnivå. Projektet kräver problemlösning, projektledning, nytänkande mm, som alla är kunskaper hon fått under sin utbildning.
Denna utbildning har varit allt annat än rak och det är helt OK. Att hitta sin grej är viktigare än att göra något fort. Jessicas presentation på forskarfredagen kommer handla om hennes, inte helt raka väg, att börja forska inom materialteknik.

Program för gymnasieelever 

09.00-14.00

Elever möter forskare

09.00-09.20

Madelen Lagin

Priset i butiken - varför vi köper och de säljer

 

           

Linda Vixner

Smärta - ett nödvändigt ont?

 

                           
09.30-09.50

Madelen Lagin

Priset i butiken - varför vi köper och de säljer

 

           

Linda Vixner

Smärta - ett nödvändigt ont?

 

     

Magnus Fahlström

Hur bra är klassrums- miljön i skolan?

 

                 

Dávid Molnár

How materials science is a ecting our life?

 

10.00-10.20

Ilias Thomas

Treatment of Parkinson's disease: History, advances, and technology.

 

           

Somayeh Aghanavesi

Sensor-based Parkinson's disease symptom detection

 

     

Magnus Fahlström

Hur bra är klassrums- miljön i skolan?

 

                 

Dávid Molnár

How materials science is a ecting our life?

 

10.30-10.50

Linda Vixner

Smärta - ett nödvändigt ont?

 

           

Ilias Thomas

Treatment of Parkinson's disease: History, advances, and technology.

 

     

Xiaoyun Zhao

Är vi på rätt vägen att minska CO2-utsläpp och bygga hållbar stad?

 

                   
11.00-11.20

Anna Anåker

Betong eller träd - vad är bäst för patienten?

 

           

Carin Nordström

Från OBS-klass till forskare

 

     

Jessica Gyhlesten Back

Forskning är faktiskt kul!

 

                 

Dávid Molnár

How materials science is a ecting our life?

 

11.30-11.50

Anna Anåker

Betong eller träd - vad är bäst för patienten?

 

           

Carin Nordström

Från OBS-klass till forskare

 

     

Jessica Gyhlesten Back

Forskning är faktiskt kul!

 

                 

Dávid Molnár

How materials science is a ecting our life?

 

12.30-12.50

Magnus Fahlström

Hur bra är klassrums- miljön i skolan?

 

           

Michail Tonokongi Idrott- och hälsovetenskap

 

                           
13.00-13.20

Carin Nordström

Från OBS-klass till forskare

 

           

Michail Tonokongi

Idrott- och hälsovetenskap

 

      Dávid Molnár

How materials science is a ecting our life?

                   
13.30-13.50

Carin Nordström

Från OBS-klass till forskare

            Michail Tonokongi

Idrott- och hälsovetenskap

      Dávid Molnár

How materials science is a ecting our life?

                  Xiaoyun Zhao

Är vi på rätt vägen att minska CO2-utsläpp och bygga hållbar stad?

 14.00 Allmänheten välkomna för att möta forskare och doktorander.   
                                             
De föreläsningar som presenteras på engelska hålls på engelska.

 

Expedition Mundus Kl 10.00, 11.15 och 13.00 

Ett spel där en hel klass tävlar och får uppleva den vetenskapliga processen, genom att arbeta som ett forskarteam, formulera hypoteser, testa dem och sedan rapportera om reslutaten. 1 klass/tillfälle under 60 minuter. Tre klasser får chansen att delta.

Utställning av Teckningtävling 29 september – 8 oktober
Alla årskurs F-6 skolelever i Sverige inbjuds till en nationell teckningstävling "Rita dig själv som forskare". Elever som bor i Dalarna har möjligheten att se sina teckningar på 2047 Science Center.