När?
Måndag
13:00
15:00
till
Var?
Högskolan Dalarna, Föreläsningssal 4
Falun

Ni är varmt välkomna att lyssna till professor Mikael Quennerstedt från Örebro Universitet som kommer att föreläsa för våra studenter i idrottslärarprogrammet. Rubriken på föreläsningen är "Perspektiv på hälsa i samhället och i skolans idrottsämne". Mikael är mycket duktig och internationellt framstående inom detta område. Han är en ofta anlitad förläsare och har skrivit en lång rad bokbidrag och artiklar.

Föreläsningen riktar sig mot såväl studenter, högskolelärare som skollärare inom idrottsrelaterade områden.