Föreläsning om hjärnan och fysisk aktivitet

När?
Måndag
13:00
14:30
till
Var?
Högskolan Dalarna, Sal A046
Falun

Klas Blomgren, Karolinska institutet, berättar om samband mellan fysisk aktivitet och hjärnans funktioner. Det är inte bara kroppens muskler som byggs upp när vi tränar. Det finns allt mer forskning som visar hur även hjärnan och hjärncellerna kan påverkas i positiv riktning.

Fysisk aktivitet har effekter på kognitiva funktioner som minne och inlärning, det kan lindra stressupplevelse och depression samt bromsa de negativa effekter på hjärnan som åldrandet innebär. Fysisk aktivitet kan alltså lägga grunden för en bra hjärnhälsa genom livets olika åldrar!

Föreläsningen går att följa via nätet, gå in på videochat-stage.du.se och välj sal A046. 

Föreläsningen ingår i magisterprogrammet i fysioterapi. Alla är välkomna!

För mer information kontakta