Öppen föreläsning

Fråga forskaren: Förändrade villkor för lärares skrivande

Anna Annerbergs forskning handlar om det lärare skriver i sitt yrke, vad de skriver och hur de uppfattar skrivandet. Speciellt riktas uppmärksamheten mot gymnasielärare och texter som på något sätt är svåra att skriva.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 16:00 - 17:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarnas bibliotek
Föreläsare:
Anna Annerberg, Univ lektor pedagogik

Förändrade villkor för lärares arbete, genom digitaliseringen av skolan och genom ökade dokumentationskrav, utmanar lärares uppfattning om vad som är professionellt och inte. Här presenteras hur denna utveckling påverkar lärares skrivande och vilka frågor om skrivande som är viktiga att fundera över vid förändringar av rutiner som rör skrivande inom alla yrken.