Öppen föreläsning

Fråga forskaren: Förändrade villkor för lärares skrivande

Anna Annerbergs forskning handlar om det lärare skriver i sitt yrke, vad de skriver och hur de uppfattar skrivandet. Speciellt riktas uppmärksamheten mot gymnasielärare och texter som på något sätt är svåra att skriva.
När?
Onsdag
16:00
17:00
till
Var?
Högskolan Dalarnas bibliotek
Falun
Föreläsare:
  • Anna Annerberg, Univ lektor pedagogik

Förändrade villkor för lärares arbete, genom digitaliseringen av skolan och genom ökade dokumentationskrav, utmanar lärares uppfattning om vad som är professionellt och inte. Här presenteras hur denna utveckling påverkar lärares skrivande och vilka frågor om skrivande som är viktiga att fundera över vid förändringar av rutiner som rör skrivande inom alla yrken.