Falu demokrativecka

Falu demokrativecka 2017 äger rum 9-15 september. Veckan handlar om allas vårt ansvar, vår rätt och vår möjlighet att delta i det offentliga samtalet och bidra till samhällets utveckling på lokal, regional, nationell, europeisk och global nivå.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: -
Plats: Campus Falun

Hur kan vi försvara, stärka och utveckla vår representativa demokrati så att dess beslut verkligen representerar våra olika intressen, bakgrunder och engagemang på riktigt? Varför är det så viktigt?

Ta del av spännande samtal, föredrag och workshops under Falu demokrativecka.

Ur programmet: 

Lördag 9 september
Valupptaktsdagen
Ett år före nästa val presenterar sig våra politiska partier och kommunens valorganisation förklarar hur ett val går till.

Söndag 10 september
Kulturdemokratidagen
Aktiviteter som riktar sig till alla medborgare med fokus på kultur som ett sätt att främja och utöva demokrati.

Måndag 11 september
Skoldemokratidagen
Samtal kring ungas engagemang i den lokala demokratin.

Tisdag 12 september
Mediaforumdagen
Seminarier, debatter och workshops kring hur olika medier bidrar till vår demokrati – och hur bibliotekens roll ser ut i framtiden.

Onsdag 13 september
Delaktighetsdagen
Erfarenhetsutbyte och fördjupning i hur arbetet med att förstärka infrastrukturen för det aktiva medborgarskapet och den deltagande demokratin ser ut och fungerar idag.

Torsdag 14 september
Falu- och Daladagen
Dialog om aktuella politiska frågor i Falu kommun. Kommunfullmäktige sammanträder på biblioteket.

Fredag 15 september
Internationella demokratidagen
FN:s officiella festdag för demokratin med fokus på den europeiska dimensionen i vårt lokala demokratiutvecklingsarbete och på demokratins globala möjligheter och begränsningar

För mer information, se inbjudan till Falu demokrativecka (pdf) och Falu kommuns webbplats.