Nätverksträff

Falu Demokrativecka - Delaktighetsdagen

Erfarenhetsutbyte och fördjupning i hur arbetet med att förstärka infrastrukturen för det aktiva medborgarskapet och den deltagande demokratin ser ut och fungerar idag.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Ungdomar i grupp
Datum: , kl 09:30 - 17:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna

Klockan 09.30-12.00, Högskolan Dalarnas campus (Falun):

  • Nätverksträff med kommuner om demokrati- och delaktighetsfrågor.
    Deltagande kommuner: Härnösand, Luleå, Huddinge, Södertälje, Järfälla, Göteborg, Leksand

Klockan 13.00-17.00, Högskolan Dalarnas bibliotek (Falun):

  • Att vara med på riktigt - vad gör regering, landsting och kommuner för att medborgarnas röst ska höras?
    Samtal med bland annat digitaliseringsminister Peter Eriksson, Anders Nordh från Sveriges kommuner och landsting, Daniel Lindvall från regeringskansliet och Martin Karlsson från Örebro universitet.

  • Folkinitiativdagen 2017
    Presentation av den nya nationella vägledningsplattformen för folkinitiativ samt goda exempel, lett av Tomas Larsson från Demokratiskolan.