Existentiell Filmfestival Dalarna 2018 den 11-13 april

Existentiell Filmfestival Dalarna är filmfestivalen som sätter samtalet i fokus.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 18:00 - , kl 17:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Mediehuset

Detta år äger festivalen rum torsdagen den 12 - fredagen den 13 april.

Tema: "Ett annat liv"

Seminarium på kvällen den 11 april: "Filmklippning - att forma minnesvärda, mänskliga filmögonblick".

Program med filmer, gäster med mera: www.existentiellfilmfestival.se