Öppen föreläsning

Etiken i klassrummet

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i några klassrumsobservationer från grund- och gymnasieskola, där lärare och elever på olika sätt hanterar frågor kring tillvaron i skolan och det sociala samspelet.
När?
Onsdag
16:00
17:00
till
Var?
Högskolan Dalarnas bibliotek
Falun
Föreläsare:
  • Sara Irisdotter Aldenmyr, Professor pedagogiskt arbete
Fokus riktas mot vilka sorters uttryck som bejakas och uppmuntras och vilka värderingar och normer som därmed skapas i det gemensamma rummet.