Öppen föreläsning

Etiken i klassrummet

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i några klassrumsobservationer från grund- och gymnasieskola, där lärare och elever på olika sätt hanterar frågor kring tillvaron i skolan och det sociala samspelet.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 16:00 - 17:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarnas bibliotek
Föreläsare:
Sara Irisdotter Aldenmyr, Professor pedagogiskt arbete
Fokus riktas mot vilka sorters uttryck som bejakas och uppmuntras och vilka värderingar och normer som därmed skapas i det gemensamma rummet.