Öppen föreläsning

Du är väl lärande, lilla vän? Om public service-TV för barn och synen på barnpubliken

I det TV-material som jag har studerat finns en djupt rotad föreställning om att barn bör lära sig saker när de ser på TV. Barn ses därmed som ofullkomliga och i behov av utbildning mer än underhållning i public service-TV för barn.
När?
Onsdag
16:00
17:00
till
Var?
Högskolan Dalarnas bibliotek
Falun
Föreläsare:
  • Åsa Pettersson, Univ lektor bildproduktion
I denna presentation vill jag diskutera vad det är för syn på lärande som framkommer där och vad det är som lärs ut i TV för barn. Detta då medier producerar och reproducerar föreställningar om vad barndom är och ska vara, föreställningar som får konsekvenser för verkliga barns handlingsutrymme i samhället.