Öppen föreläsning

Dit elnätet inte når – teknik och samhälle i samverkan för hållbar elförsörjning

På många platser världen över saknas tillförlitlig el. Detta påverkar bland annat möjligheten att ge god vård vid sjukhus och hälsostationer, och möjligheten att erbjuda modern utbildning vid skolor.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 16:00 - 17:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarnas bibliotek
Genom lokal elgenerering och lokal eldistribution kan områden som inte omfattas av stora nationella elnät få tillgång till de energitjänster som elen erbjuder. För att detta skall fungera och ge önskvärd effekt krävs att teknik och samhälle samverkar. Carolines forskning handlar framför allt om sol-diesel-el-system i Tanzania.