Disputation

Disputation: Pelle Eriksson

Pelle Eriksson disputerar 14 september - "Videography as Design Nexus: Critical Inquires into the Affordances and Efficacies of The Live-action Video Instructions"
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00
Plats: Eskilstuna
Lokal: Mälardalens Högskola, Lokal: Raspen

Respondent: Pelle Eriksson, doktorand

Titel avhandling: 
Videography as Design Nexus: Critical Inquires into the Affordances and Efficacies of The Live-action Video Instructions

Opponent:
Professor Fredrik Lindstrand, Konstfack

Betygsnämnd: 
Docent Åsa Fasth Berglund, Chalmers Tekniska Högskola
Docent Rikard Lindell, Mälardalens högskola
Docent Jörgen Skageby, Stockholms universitet

Reserv: 
Docent Tomas Axelson, Högskolan Dalarna