Disputation

Disputation: Maria Deldén

Maria Deldén diputerar den 29 september inom historia med utbildningsvetenskaplig inriktning - "Perspektiv på historiefilmslitteracitet. En didaktisk studie av gymnasieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm."
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Umeå
Lokal: Humanisthuset, Hörsal F, Umeå Universitet

Titel: Perspektiv på historiefilmslitteracitet. En didaktisk studie av gymnasieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm. 

Opponent: Ulf Zander, professor vid Historiska institutionen, Lunds universitet