Disputation

Disputation: Karin Yvell

Karin Yvell disputerar 5 juni - "Experimental Studies of Deformation Structures in Stainless Steels using EBSD"

Händelsen har passerat

Datum: , kl 10:00
Plats: Stockholm
Lokal: Sal B2, Brinellvägen, 23, KTH

Titel avhandling: 
Experimental Studies of Deformation Structures in Stainless Steels using EBSD

Ämne:
Teknisk materialvetenskap

Huvudhandledare: 
Prof. Annika Borgenstam
Co-Supervisor: Prof. Göran Engberg, Doc. Peter Hedström

Ordförande:
Univ.lektor. Joakim Odqvist, Materialvetenskap, KTH

Fakultetsopponent:
Prof. Johan Moverare, Konstruktionsmaterial, Linköpings universitet

Ledamöter i betygsnämnden:
Prof. Uta Klement, Inst. för industri-och materialvetenskap, Chalmers tekniska högskola
Adj. Prof. Pål Efsing, Vattenfall Ringhals
Prof. Esa Vuorinen, Inst. för teknikvetenskap och matemetik, Luleå tekniska universitet
Ersättare: Prof. Em. Rolf Sandström, Materialvetenskap, KTH

Senast granskad: