Disputation

Disputation: Hans Kellner

Hans Kellner disputerar 12 december inom teknisk materialvetenskap - "Study of Non-Metallic Inclusions in Alloy 825".

Händelsen har passerat

Datum: , kl 10:00
Plats: Stockholm
Lokal: Sal B1, Brinellvägen 23, KTH

Respondent: Hans Kellner, Materialvetenskap

Titel: Study of Non-Metallic Inclusions in Alloy 825

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Opponent: Dr. Guozhu Ye, Swerea-Mefos, Luleå

Handledare: Doc. Andrey Karasev

Senast granskad: