Disputation

Disputation: Hans Kellner

Hans Kellner disputerar 12 december inom teknisk materialvetenskap - "Study of Non-Metallic Inclusions in Alloy 825".
När?
Tisdag
Börjar 10:00
Var?
Sal B1, Brinellvägen 23, KTH
Stockholm

Respondent: Hans Kellner, Materialvetenskap

Titel: Study of Non-Metallic Inclusions in Alloy 825

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Opponent: Dr. Guozhu Ye, Swerea-Mefos, Luleå

Handledare: Doc. Andrey Karasev