Disputation

Disputation: Anders Persson

Anders Persson, doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, disputerar 15 september - "Lärartillvaro och historieundervisning: innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid"
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Föreläsningssal 5

Titel: Lärartillvaro och historieundervisning: innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid

Opponent: Arja Virta, Professor of History and Social Science Education, Department of Teacher Education, University of Turku, Finland"