Öppen föreläsning

Öppet seminarium: Att förstå världen – Vad är vetenskap och var går gränsen för vårt vetande

Tekn dr Peter Samuelsson har arbetat i nio år i Högskolan Dalarnas styrelse, varav sju år som dess ordförande och har nu lämnat sitt uppdrag. För att uppmärksamma Peters betydande bidrag till Högskolan Dalarnas utveckling under dessa år bjuder vi in till ett öppet seminarium.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 16:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolans bibliotek

Introduktion prof. Kerstin Öhrn, vicerektor Högskolan Dalarna

De stora frågorna om människans villkor – i mötet mellan humanistisk och naturvetenskaplig forskning
Janken Myrdal, professor emeritus, SLU

Varför flyger inte fåglarna baklänges? Om lyssnandets praktiker
Efva Lilja, koreograf och konstnärlig ledare vid Dansehallerne, Köpenhamn, tidigare professor och rektor vid Dans- och cirkushögskolan, Stockholm