Forskningsseminarium

Högskolan välkomnar forskare och doktorander från hela världen i konferens om turism

I oktober är Högskolan Dalarna värd en konferens om turism. Ett område som är mycket viktigt för hela länet när det kommer till sysselsättning och ekonomi. 150 forskare och doktorander från hela världen är med för att prata om hur den digitala teknologin påverkar turismen.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: -
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna

Konferensen "Nordic Symposium of Tourism and Hospitality Research" arrangeras för 26:e gången och i år är det Sveriges och Högskolan Dalarnas tur att vara värd. Den äger rum 4-6 oktober och temat är de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen innebär för turismen. Det handlar till exempel om utvecklingen av olika tjänster för att hyra, låna ut eller byta bostad (till exempel webbplatser som Airbnb och Intervac) men också hur den ökade tillgängligheten till information påverkar affärsstrukturer, efterfrågan och resmönster.

150 forskare och doktorander från hela världen deltar.

Mer information om konferensen "Nordic Symposium of Tourism and Hospitality Research" (på engelska)

För mer information kontakta