Forskningsseminarium

Äldre och teknik - en ateoretisk utveckling?

Britt Östlund, professor i Teknisk vårdvetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan, föreläser och diskuterar kring bl.a. bristen på kunskap om samspelet mellan äldre och teknik och samhällets olika synsätt på äldres behov av teknik.
Händelsen har passerat
Datum: , kl 13:00 - 14:00
Plats: Seminariet hålls via Zoom

Äldre och teknik  - en ateoretisk utveckling? Den tekniska utvecklingen har varit både snabb och omfattande alltsedan äldre människor började användas som målgrupp på 1960-talet. Samtidigt har uppfattningen om vad den äldre människan önskar och behöver förblivit relativt outvecklad. Bristen på en kontinuerlig kunskapsutveckling om samspelet mellan äldre och teknik är tydlig. För varje våg av nya teknologier uppfinner vi frågan på nytt. Visserligen finns en stark tradition av ett biomedicinskt synsätt på äldres teknikbehov men hur står det till med samhällsvetenskapen? Är vi fortfarande kvar i två vitt skilda paradigm eller kulturer som C.P. Snow beskrev det 1959? Behöver vi överhuvudtaget teorier för att göra teknik för äldre människor?

Presentatör: Britt Östlund är professor i Teknisk vårdvetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Institutionen för Medicin teknik och hälsosystem, tidigare professor i Välfärdsteknik vid Lunds universitet och ansvarig för universitetens äldre och design program. Hon har mer än trettio års erfarenhet av forskning och utveckling inom området äldre, teknik och design och har bidragit till att ”ageing and technology” idag är ett etablerat internationellt forskningsfält. Idag är hon engagerad i frågor om digitaliseringen av äldreomsorgen och hur äldrelivets förändringar påverkar eller skulle kunna påverka teknikutvecklingen.

Plats: Zoom – länk skickas till de som anmäler sig

Anmälan senast 6 maj till Lena Pettersson (se nedan)

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad