Forskningsseminarium

Akuta effekter av aerob träning på rörelsemönster och muskelaktivitet vid gång hos personer med långvarig smärta

Jens Westergren, doktorand i Vårdvetenskap, presenterar och diskuterar sin individuella studieplan "Akuta effekter av aerob träning på rörelsemönster och muskelaktivitet vid gång hos personer med långvarig smärta".
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Digitalt via Zoom

Presentatör: Jens Westergren

Titel: Effects of acute aerobic exercise on gait kinematics and back muscular activity during various walking conditions in patients with chronic pain (Individual Study Plan).

Delta via Zoom

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad