Forskningsseminarium

ONLINE: Aktiva skoltransporter för barn och ungdomar

Anna-Karin Lindqvist och Stina Rutberg, fysioterapeuter från Luleå Universitet, presenterar och diskuterar ett projekt om hur skoltransporter för barn och ungdomar kan bli aktiva
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:30 - 15:30
Plats: Zoom
Presentatör: Anna-Karin Lindqvist, Stina Rutberg

Titel: "Aktiva skoltransporter för barn och ungdomar"

Delta genom att logga in på Zoom.

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad