Öppen föreläsning

Akademisk kultur, jämställdhet och genus - om ledarskap och förändring

Inom ramen för Högskolan Dalarnas serie Öppna föreläsningar - i samarbete med Rättighetscentrum i Dalarna - presenterar vi en ny föreläsning inom årets tema Social hållbarhet med professor emerita Inger Lövkrona.
Händelsen har passerat
Datum: , kl 15:00 - 16:30
Lokal: Digitalt via Zoom

Föreläsningens innehåll är akademisk kultur, jämställdhet och genus. Om ledarskap och förändring - erfarenheter och reflektioner från ledarskapsprogrammet AKKA vid Lunds universitet.

Inger Lövkrona är professor emerita i etnologi vid Lunds universitet, är genusforskare inom temat kön, våld och sexualitet och har i flera decennier arbetat med jämställdhetsfrågor och medverkat i antologin Värdegrundsarbete i akademin - med erfarenheter från Lunds universitet. (Red. Tomas Brage och Inger Lövkrona 2016).

Mellan åren 2005-2015 var Lövkrona ansvarig för ledarskapsprogrammet AKKA, för seniora forskare och lärare.

Senast granskad: