Öppen föreläsning

Akademisk högtid – föreläsningar

Docenter, excellent- och meriterade lärare håller kortare föreläsningar som en del av Akademisk högtid 2021.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 10:00
Plats: Campus Falun och digitalt
Lokal: Biblioteket

Föreläsningarna är öppna för alla och sänds också digitalt.

Se livesändning

 

Klockan 10.00–10.20

Migrationens påverkan på familjen – utmaningar och möjligheter 

Fatumo Osman, docent i omvårdnad       
”No one leaves home unless home is the mouth of a shark” (Shire, 2011). Den här dikten visar att ingen väljer att fly från sitt hem utan det är olika omständigheter som gör att människor flyr från sin trygga plats. Men, vad händer med föräldrar och barn när deras liv vänds upp och ner på en plats där allt är nytt och främmande? Det är denna fråga som har drivit mig att forska om och hitta lösningar för att både föräldrar och barn hittar tillbaka sin trygga plats i sitt nya hemland. 
 

Klockan 11.00–11.20

Flipping the Classes in Business Administration Courses 

Lenka Klimplová, lektor i företagsekonomi
Research on the flipped classroom – a form of blended learning in which the traditional lecture and homework elements of a course are reversed – suggests that this approach can increase student involvement, task orientation and innovation as well as motivation and engagement. However, to reach these positive outcomes the flipped classroom needs to be carefully thought through and implemented. Based on previous research findings and my personal experience of implementing the flipped classroom design in two business administration and management courses at Dalarna University, this presentation points out some considerations when flipping the classes and provides with some examples. 

Akademisk högtid 2021

Kontakt
Akademisk högtid
Senast granskad: