Nätverksträff

AIMday: Hållbar framtid – vägen till nya lösningar

Frågor från företagare, offentlig verksamhet och civilsamhälle är utgångspunkten för en AIMday-workshop. I korthet – skicka in frågor du vill diskutera med en expert.

Datum:
Plats: Campus Falun
Sista anmälningsdag:
  • Hur kan man planera bättre transportlösningar till besöksmål utanför tätort för de som inte kan eller vill använda bil?
  • Hur ser det framtida näringslivet ut och vilka näringslivsaktörer kommer vara helt avgörande för en framgångsrik omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle?
  • Vi får mycket avfall och skräp i vår produktion. Hur kan vi göra för att minska på det eller hitta någon som har nytta av det?


Ovan är bara några exempel på frågeställnignar. Frågan är, vad vill du disskutera med forskare?

En fråga, en timme, en grupp akademiska experter och representanter från företag/organisationer: det är en AIMday workshop!

Frågor blir workshops

Inskickade frågor utgör grundstenen i AIMday – det är ingen traditionell konferens med föreläsningar och seminarier, utan frågor från företag och andra organisationer utgör kärnan i diskussionerna. Samhällets utmaningar, som formulerats i en eller flera frågor, sätter agendan för workshops där forskare och organisation möts. AIMday-teamet kopplar ihop din fråga med forskare inom området.

AIMday är ett beprövat koncept framtaget av Uppsala universitet och används av lärosäten runt om i världen.

Läs mer

AIMday Hållbar Framtid Dalarna 2023

AIMday är ett koncept framtaget av Uppsala universitet och används av lärosäten runt om i världen.

AIMday-logo-red-rgb.png

För mer information kontakta
Senast granskad: