Öppen föreläsning

Afrikanska studier: Religiös väckelserörelse i Kongo

Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:15 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Föreläsningssal 3

Groop har forskat på de tanzanianska maa-talande folkens kyrkohistoria (2006) och intresserat sig för frågor som handlar om kulturellt minne och hur vi använder våra minnen och vår historia.

Torsdagen den 27 september Kim Groop en föreläsning om Kristen mission och transkulturella möten i norra Namibia.

Föreläsningarna är på engelska.

Allmänheten hälsas varmt välkommen!

För mer information, se: Facebook/ducas

För mer information kontakta
Univ lektor historia, religion