Öppen föreläsning

Afrikanska studier: öppen föreläsning om kristen mission och transkulturella möten i Namibia

Kim Groop, docent i Kyrkohistoria vid Åbo Akademi, föreläser vid Högskolan Dalarna i Falun.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:15 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, sal A046

Kim Groop har forskat på de tanzaniska maa-talande folkens kyrkohistoria (2006) och intresserat sig för frågor som handlar om kulturellt minne och hur vi använder våra minnen och vår historia.

Han kommer att ge en föreläsning om Kristen mission och transkulturella möten i norra Namibia. Föreläsningen är på engelska.

Allmänheten hälsas varmt välkommen!

För mer information, Torsten Hylén, thy@du.se och Facebook