Öppen föreläsning

Afrikanska studier: öppen föreläsning om kristen mission och transkulturella möten i Namibia

Kim Groop, docent i Kyrkohistoria vid Åbo Akademi, föreläser vid Högskolan Dalarna i Falun.
När?
Onsdag
13:15
15:00
till
Var?
Högskolan Dalarna, sal A046
Falun

Kim Groop har forskat på de tanzaniska maa-talande folkens kyrkohistoria (2006) och intresserat sig för frågor som handlar om kulturellt minne och hur vi använder våra minnen och vår historia.

Han kommer att ge en föreläsning om Kristen mission och transkulturella möten i norra Namibia. Föreläsningen är på engelska.

Allmänheten hälsas varmt välkommen!

För mer information, Torsten Hylén, thy@du.se och Facebook