Öppen föreläsning

Afrikanska studier: Kristen mission och transkulturella möten i Namibia

Kim Groop, docent i Kyrkohistoria vid Åbo Akademi, föreläser om kristen mission och transkulturella möten i norra Namibia.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:15 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Sal 315

Groop har forskat på de tanzanianska maa-talande folkens kyrkohistoria (2006) och intresserat sig för frågor som handlar om kulturellt minne och hur vi använder våra minnen och vår historia.

Föreläsningen är på engelska.

Allmänheten hälsas varmt välkommen!

För mer information, se: Facebook/ducas

För mer information kontakta
Univ lektor historia, religion