INSTÄLLT: Digitalt öppet hus folkhögskolor

Dagen ger dig möjlighet att lyssna till nuvarande studenter, få inspiration till högskolestudier samt ställa frågor direkt till nuvarande studenter.

Högskolan Dalarna anordnar digitalt Öppet hus för studerande och personal vid länets folkhögskolor.

Datum: Torsdag 26 mars 2020

Tid: 13.00 - 15.00

Plats: Via nätet, Zoom

Det råder som sagt en allt större oro gällande smittspridningen av coronaviruset (covid-19) i samhället och den 16/3 gick Folkhälsomyndigheten ut med en rekommenderad riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19. Vi har utifrån detta utvärderat eventuella risker med ett fysiskt öppet hus och valt att även fast vi inte skulle ha överstigit 500 deltagande valt att istället för ett fysiskt öppet hus genomföra ett digitalt öppet hus då Folkhälsomyndigheten lyfter att detta bör övervägas som alternativ. Vi sätter er hälsa i första hand. 

Det digitala öppna huset kommer att erbjudas via en livesändning via Zoom.

Program

Återkommer senare i veckan.

13.00 - 14.30 Studenpanel med frågor och svar

14.30 - 15.00 Hur hjälper jag eleven till högskolestudier? Vilket stöd finns under studietiden? (avser lärare/anställd)

Deltagande

Du som anmält dig Öppet hus för Folkhögskolor kommer att få en länk utskickad till den mail du angett i din anmälan med instruktioner om hur du ansluter dig till plattformen Zoom som vi kommer att sända vårat digitala öppet hus genom. 

Kontakt

Vid frågor kontakta Emma Åhl Persson

epe@du.se

Senast granskad:
Senast granskad: