Öppet hus folkhögskolor
1 min läsning

Dagen ger dig möjlighet att besöka informationspass om några av våra utbildningar, få allmän information om tiden som student och vad studenter kan göra efter sina avslutade högskolestudier.

Högskolan Dalarna anordnar Öppet hus för studerande och personal vid länets folkhögskolor.

Datum: Torsdag 26 mars 2020

Tid: 13.00 - 16.00

Plats: Campus Falun

Program

13.00 - 13.20 Ni hälsas välkomna och dagens upplägg presenteras. Hur är det att studera på Högskolan Dalarna? (Fö5)

Pass 1:

13.25 - 13.45 Språk

13.25 - 13.45 Undervisning

Pass 2: 

13.50 - 14.10 Vård, medicin & socialt arbete

13.50 - 14.10 Teknik & natur

13.50 - 14.10 Hur hjälper jag eleven till högskolestudier? (avser lärare/anställd)

14.10 - 14.30 FIKA

Pass 3:

14.30 - 14.50 Idrott & hälsa

14.30 - 14.50 Data & IT

Pass 4: 

14.55 - 15.15 Kultur, medier & design

14.55 - 15.15 Ekonomi, samhälle & turism

Avslutning

15.20 -  ca:16.00 Vilket stöd finns under studietiden? Vad är mitt nästa steg om jag vill studera? Avrundning av dagen. 

 

Från huvudentrén kommer det att vara skyltat till Föreläsningssal 5 (Fö5) som dagen börjar i. 

Anmälan

Anmälan går att göra på både svenska och engelska, detta väljer du i formuläret. 

Gör en anmälan

Kontakt

Vid frågor kontakta Emma Åhl Persson

epe@du.se

Senast granskad: