Nominering samverkanspris

I samband med akademisk högtid delar Högskolan Dalarna ut samverkanspris.
Nu är det dags att nominera 2019 års kandidat/er.

Samverkanspriset delas ut till personer på högskolan och externa samverkansparter, som i praktisk handling har gjort insatser för att utveckla samverkan mellan Högskolan Dalarna och näringsliv, offentlig sektor eller andra aktörer i Dalarna, Sverige eller övriga världen, under 2017-2018.

Sista dag för nominering är 15 november 2018.

Till samverkanspriset utgår följande kriterier för att utse vinnarna.

- Resultatet av samverkan, för såväl samhälle som akademi.
- Samverkans beständighet över tid och dess bidrag till långsiktiga relationer mellan akademi och omvärld.
- Ömsesidighet i samverkan – att etablera dialog för kunskapsöverföring.
- Att ha utvecklat samverkan som är nydanande vad gäller inriktning och former.
- Samverkans externa synlighet och uppmärksamhet i omvärlden.

Vad händer nu?

Förslag till samverkanspris lämnas till vicerektor för samverkan vid Högskolan Dalarna för beredning av ärendet. Lämpliga kandidater föreslås till en jury.

Juryns beslut kan inte överklagas.

Senast granskad: