Nominering samverkanspris

I samband med akademisk högtid delar Högskolan Dalarna ut samverkanspris.
Nu är det dags att nominera 2021 års kandidat/er.

Samverkanspriset delas ut till personer på högskolan och externa samverkansparter, som i praktisk handling har gjort insatser för att utveckla samverkan mellan Högskolan Dalarna och näringsliv, offentlig sektor eller andra aktörer i Dalarna, Sverige eller övriga världen, under 2019-2020.

Sista dag för nominering är 10 september 2021.

Du som nominerar

Samtliga anställda vid Högskolan Dalarna och alla som samverkar med eller känner till samverkan med Högskolan Dalarna har rätt att nominera personer till både det interna och det externa samverkanspriset.

Jag vill nominera följande till samverkanspris

Vad händer nu?

Förslag till samverkanspris lämnas till vicerektor för samverkan vid Högskolan Dalarna för beredning av ärendet.  Rektor beslutar om tilldelning av samverkansprisen efter föredragning i rektors ledningsråd.

Beslut kan inte överklagas.

Senast granskad:
Senast granskad: