Nominering alumnpris

I samband med akademisk högtid delas pris ut till årets alumn. Nu är det dags att nominera 2021 års kandidat/er.

Alumnpriset delas ut till en före detta student som framgångsrikt bidragit till utvecklingen av ett gott samhälle. Utmärkelsen kan delas mellan flera alumner.

Utmärkelsen kan delas mellan flera alumner.

Sista dag för nominering är 10 september 2021.

Samtliga anställda, studentkåren och alla som har kontakter med Högskolan Dalarna har rätt att nominera personer till årets alumn.

 

Jag vill nominera följande till alumnpris

Vad händer nu?

Förslag till alumnpriset lämnas till kommunikationsavdelningen vid Högskolan Dalarna för beredning av ärendet. Lämpliga kandidater föreslås till en jury bestående av rektor, prefekter, kommunikationschef och vicerektor samverkan. 

Juryns beslut kan inte överklagas.

Senast granskad:
Senast granskad: