Nominering hedersdoktor/er 2021

I samband med akademisk högtid promoverar Högskolan Dalarna hedersdoktorer. Nu är det dags att nominera 2021 års kandidat/er. Sista dag för nominering är 10 augusti 2021.
Hög svart doktorshatt med Högskolan Dalarnas logo och pappersrulle med sidenband

Att utnämnas till hedersdoktor vid Högskolan Dalarna är ett bevis på uppskattning. Utmärkelsen tilldelas personer som genom framstående professionella insatser bidragit till utveckling och förnyelse. 

Hedersdoktoratet medför att den som utses kan tituleras doktor.

Den som utnämns till hedersdoktor ska ha någon anknytning till högskolan och i något avseende ha bidragit till Högskolan Dalarnas verksamhet. Men det kan också vara en person som på annat sätt gjort sig förtjänst av den värdighet som doktorstitel innebär exempelvis genom författarskap, kulturvård, folkbildning, föreningsaktivitet, pedagogiska eller informativa gärningar, eller annan samverkan med samhället.

Sista dag för nominering är 10 augusti 2021.

Du som nominerar

Samtliga anställda och studentkåren har rätt att nominera personer till hedersdoktorat.

Jag vill nominera följande till hedersdoktor

Vad händer nu?

Förslag till hedersdoktor lämnas till dekan för beredning av ärendet och för att en kontroll av att villkoren är uppfyllda. Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) utser den beredningsgrupp som sedan föreslår rektor att fatta beslut om utseende av hedersdoktor.

Förslag till hedersdoktor är konfidentiella till dess beslut har fattats och offentliggjorts och vederbörande är underrättad. Vi ber dig därför att inte dela med dig till någon annan vem eller vilka du har nominerat.

Senast granskad:
Senast granskad: