Nominering hedersdoktor 2019

I samband med akademisk högtid promoverar Högskolan Dalarna hedersdoktorer. Nu är det dags att nominera 2019 års kandidat/er.

Den som utnämns till hedersdoktor ska ha någon anknytning till högskolan och i något avseende ha bidragit till Högskolan Dalarnas verksamhet. Men det kan också vara en person som på annat sätt gjort sig förtjänst av den värdighet som doktorstitel innebär exempelvis genom författarskap, kulturvård, folkbildning, föreningsaktivitet, pedagogiska eller informativa gärningar, eller annan samverkan med samhället.

Sista dag för nominering är 15 november 2018.

Vad händer nu?

Förslag till hedersdoktor lämnas till dekan för beredning av ärendet och för att en kontroll av att villkoren är uppfyllda. Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) utser den beredningsgrupp som sedan föreslår rektor att fatta beslut om utseende av hedersdoktor.

Förslag till hedersdoktor är konfidentiella till dess beslut har fattats och offentliggjorts och vederbörande är underrättad.

Senast granskad: