Nominera till hedersdoktor, alumn- och samverkanspris

I samband med akademisk högtid promoverar Högskolan Dalarna hedersdoktorer och delar ut alumn- och samverkanspris. Nu är det dags att nominera 2019 års kandidat/er. Sista dag för nomineringar är 15 november 2018.
Diplom och doktorshattar

Hedersdoktor/er

Att utnämnas till hedersdoktor vid Högskolan Dalarna är ett bevis på uppskattning. Utmärkelsen tilldelas personer som genom framstående professionella insatser bidragit till utveckling och förnyelse. 

Den som utnämns till hedersdoktor ska ha någon anknytning till högskolan och i något avseende ha bidragit till Högskolan Dalarnas verksamhet. Men det kan också vara en person som på annat sätt gjort sig förtjänt av den värdighet som doktorstitel innebär exempelvis genom författarskap, kulturvård, folkbildning, föreningsaktivitet, pedagogiska eller informativa gärningar, eller annan samverkan med samhället. 

Hedersdoktoratet medför att den som utses kan tituleras doktor.

Vem kan nominera?

Samtliga anställda och studentkåren har rätt att nominera personer till hedersdoktorat.

Kriterier att beakta

Till hedersdoktor ska kunna föreslås den som uppfyller något eller några av följande kriterier:

 • Har, genom samarbete med forskare vid Högskolan, i hög grad främjat forskningen vid Högskolans akademiska miljöer
 • Har eller har haft ett väsentligt inflytande som inspirationskälla för den vetenskapliga utvecklingen inom Högskolans akademiska miljöer
 • Har anknytning till Högskolan och har utfört ett viktigt forskningsinriktat arbete inom Högskolans akademiska miljöer utan att ha akademisk examen
 • Har eller har haft stor betydelse för Högskolans internationella samarbete inom forskning och utbildning
 • På annat sätt än forskning synnerligen främjat utvecklingen vid Högskolan
 • Har åstadkommit framstående litterära, konstnärliga eller samhälleliga prestationer med
 • anknytning till Högskolans intresseområden

Välkommen med din nominering till hedersdoktor

Alumnpris

Alumnpriset delas ut till en före detta student som framgångsrikt bidragit till utvecklingen av ett gott samhälle. Utmärkelsen kan delas mellan flera alumner.

Vem kan nominera?

Samtliga anställda, studentkåren och alla som har kontakter med Högskolan Dalarna har rätt att nominera personer till alumnpriset.

Kriterier att beakta

Till årets alumn ska kunna föreslås den som läst minst 30 högskolepoäng (tidigare 20 poäng) vid Högskolan Dalarna samt uppfylla något eller några av följande kriterier: 

 • använder sina kunskaper från Högskolan Dalarna för att skapa ett gott samhälle
 • är delaktig i samverkan med Högskolan Dalarna
 • är en god förebild för andra studenter vid Högskolan Dalarna
 • är en god ambassadör för Högskolan Dalarna

Välkommen med din nominering till årets alumn

Samverkanspris

Samverkanspriset delas ut till personer på högskolan och externa samverkansparter, som i praktisk handling har gjort insatser för att utveckla samverkan mellan Högskolan Dalarna och näringsliv, offentlig sektor eller andra aktörer i Dalarna, Sverige eller övriga världen, under 2017-2018.

Utmärkelserna kan delas av flera personer och de nominerade till det interna respektive externa priset behöver inte ha deltagit i samma projekt.

Vem kan nominera?

Samtliga anställda, studentkåren och alla som samverkar med eller känner till samverkan med Högskolan Dalarna har rätt att nominera personer till både det interna och det externa samverkanspriset. 

Kriterier att beakta

Till samverkanspriset utgår följande kriterier för att utse vinnarna.

 • Resultatet av samverkan, för såväl samhälle som akademi.
 • Samverkans beständighet över tid och dess bidrag till långsiktiga relationer mellan akademi och omvärld.
 • Ömsesidighet i samverkan – att etablera dialog för kunskapsöverföring.
 • Att ha utvecklat samverkan som är nydanande vad gäller inriktning och former.
 • Samverkans externa synlighet och uppmärksamhet i omvärlden

Välkommen med din nominering till samverkanspris

 

Senast granskad: