Studievägledarkonferens vid Högskolan Dalarna

Välkommen till nationell konferens för studievägledare inom lärarutbildning i Falun onsdagen den 17 och torsdagen den 18 oktober 2018.
Högskolan Dalarna exteriör

Program onsdagen den 17 oktober

Från 08.30 Registrering i Ljushallen

09.00 Välkommen!
Högskolans nya rektor Martin Norsell hälsar välkommen till Falun. (Sal C339)

09.15 Kommunikation och etik i vägledningssamtal
Professor Sara Irisdotter Aldenmyr och lektor Désirée von Ahlefeld Nisser, föreläser om särskilda villkor för kommunikation i vägledningssamtal. De lyfter också etiska frågeställningar som blir relevanta för rollen som professionell vägledare. Hur kan man vägleda samtidigt som samtalet präglas av lyhördhet och jämbördighet?

10.15 Förmiddagsfika

10.45 Erfarenhetsutbyte
Gruppvisa samtal och erfarenhetsutbyte utifrån förmiddagens tema under ledning av Högskolans studievägledare. (Sal C339, C327, C337, C235)

11.45 Lunch på restaurang Vildgåsen

13.15 Hur gör vi lärarutbildningen mera attraktiv, regionalt och nationellt?
Utvecklingsledare Mats Tegmark berättar om vikten av att samordna forskning, utbildning och samverkan inom lärarutbildningen. (Sal C339)

14.15 Eftermiddagsfika

14.30 Arbetsintegrerad lärarutbildning - att utbilda sig till lärare samtidigt som man arbetar
Programansvarig Lena Åström och verksamhetsutvecklare Lars Linder samt representant för Borlänge kommun och studerande i programmet berättar om projektet arbetsintegrerad grundlärarutbildning, årskurs 4-6. (Sal C339)

Avslutning 15.30

-

Eftermiddags- och kvällsprogram

16.30 Promenad (cirka 20 minuter) till Dalarnas Museum
17.00 Besök på utställningen En sagolik skola under ledning av verksamhetschef/antikvarie Anna Lödgqvist 
18.30 Middag på Smak Tapas, Deli & Mera (Åsgatan 31)

Program torsdagen den 18 oktober

09.00 Vad betyder det att förskolan och skolan är kvinnodominerade arbetsplatser?
Lektor Stina Jeffner föreläser om betydelsen av en könsmedveten lärarutbildning. (Sal C339)

10.15 Förmiddagsfika

10.45 Parallella och valbara seminarier/workshops:

  • Kan man läsa till lärare via nätet? (Ekeby)

Katarina Lindahl, lärarutbildare och fil.lic. i ämnesdidaktik, delar med sig av erfarenheter av nätundervisning och leder ett samtal om utmaningar med undervisning på distans.

  • Att vägleda nyanlända (Sal C327)

Studie- och karriärvägledare Lina Mörk och Boglárka Straszer, lektor i svenska som andraspråk, har varit ansvariga för Skolverkets kurs Att vägleda nyanlända elever, för verksamma studie- och yrkesvägledare inom grund- och gymnasieskola. De delar med sig av erfarenheter från arbetet med kursen och leder ett samtal om utmaningar att vägleda individer med flerkulturell bakgrund.

  • Kompletterande pedagogisk utbildning (Sal C339)

Studievägledare får många frågor om KPU och andra korta vägar till ämneslärarexamen. Programansvarig Göran Johansson och verksamhetsledare Lena Åhman presenterar Högskolan Dalarnas KPU och leder ett samtal om utmaningar med korta lärarprogram.

11.45 Lunch  på restaurang Vildgåsen

13.00 Presentation av nästa års konferensarrangör Göteborgs universitet

13.15 Nytt om lärar- och förskollärarlegitimation
Skolverket informerar om förändringar i behörighetsförordningen. (Sal C339)

14.45 Avslutning och mentimeterutvärdering

15.00 Eftermiddagsfika

Anmälan

Anmälan till konferensen kommer att vara öppen fram till den 10 september. Deltagaravgiften är 2500 kronor per person. Anmälan är bindande men ej personlig.

Till anmälan


Boende

För boende rekommenderas Scandic Lugnet som ligger intill Högskolan Dalarnas campus på Lugnetområdet. Där finns rum reserverade för konferensdeltagare den 16 och 17 oktober till ett pris av 866 kronor. Den 15 september är sista dagen för bokning av de reserverade rummen. Ange koden "Studievägledarkonferens" vid bokning.

Hotel Bergmästaren, Hotel Grand och Hotel Falun är andra alternativ till boende. De ligger i centrum cirka en kilometer från Högskolan Dalarnas campus, enligt följande:

  • Scandic Lugnet, Svärdsjögatan 51, 791 31 Falun
  • Clarion Collection Hotel Bergmästaren, Bergskolegränd 7, 791 12 Falun
  • First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, 791 71 Falun
  • Hotel Falun, Trotzgatan 16, 791 30 Falun

 

Information

För ytterligare information kontakta:
Göran Johansson
gjo@du.se
023-77 82 57

Senast granskad: