Alumn- och samverkanspris

I samband med akademisk högtid delar vi ut alumn- och samverkanspris.

Alumnpris

Årets alumn delas ut till en tidigare student. Utmärkelsen ska gå till en alumn som är en god förebild för andra studenter och som presterat och engagerat sig lite utöver det vanliga i sin karriär eller i andra sammanhang.

För att nomineras till Årets alumn ska personen ha:

Studerat och läst minst 30 högskolepoäng (tidigare 20 poäng) vid Högskolan Dalarna och uppfylla något av kriterierna nedan:

  • använt sina kunskaper från Högskolan Dalarna för att skapa ett gott samhälle
  • vara delaktig i samverkan med Högskolan Dalarna
  • vara en god förebild för andra studenter vid Högskolan Dalarna
  • vara en god ambassadör för Högskolan Dalarna.

Vem kan nominera?

Samtliga anställda, studentkåren och alla som har kontakter med Högskolan Dalarna har rätt att nominera personer till alumnpriset.

Samverkanspris

Samverkanspriset delas ut till personer på högskolan och externa samverkansparter, som i praktisk handling har gjort insatser för att utveckla samverkan mellan Högskolan Dalarna och näringsliv, offentlig sektor eller andra aktörer i Dalarna, Sverige eller övriga världen, under 2021-2022.

Utmärkelserna kan delas av flera personer och de nominerade till det interna respektive externa priset behöver inte ha deltagit i samma projekt.

Kriterier för samverkanspris

  • Resultatet av samverkan, för såväl samhälle som akademi.
  • Samverkans beständighet över tid och dess bidrag till långsiktiga relationer mellan akademi och omvärld.
  • Ömsesidighet i samverkan – att etablera dialog för kunskapsöverföring.
  • Att ha utvecklat samverkan som är nydanande vad gäller inriktning och former.
  • Samverkans externa synlighet och uppmärksamhet i omvärlden

Vem kan nominera?

Samtliga anställda, studentkåren och alla som samverkar med eller känner till samverkan med Högskolan Dalarna har rätt att nominera personer till både det interna och det externa samverkanspriset. 

Tidigare pristagare

Samverkanspris

Samverkanspriset delas ut till en extern samverkanspartner och till en medarbetare eller verksamhet vid högskolan som i praktisk handling har gjort insatser för att utveckla samverkan mellan Högskolan Dalarna och näringsliv, offentlig sektor eller andra aktörer i Dalarna, Sverige eller övriga världen.

Alumnpris

Alumnpris delas ut till en tidigare student som använder sina kunskaper från Högskolan Dalarna för att skapa ett gott samhälle. Studenten är är en god förebild för andra studenter och en god ambassadör för Högskolan Dalarna.

Pedagogiskt pris

Pedagogiskt pris delas ut av Dalarnas studentkår till den som har förmåga att anpassa sitt stöd efter olika studentgrupper och dela med sig av sitt engagemang inom sitt ämne samt skapa en bra kontakt med studenterna.

Pristagare 2015 – Mikael Jorhult
Senast granskad:
Senast granskad: