Akademiska högtidens symboler

Vid Högskolan Dalarna och även vid andra lärosäten används ett antal symboler vid olika högtider. Här får du reda på vad hatten, ringen och staven symboliserar.

Doktorshatt

Doktorshatt

Doktorshatten symboliserar frihet men också makt. Den är av veckad svart rips och hela tillverkningsprocessen är ett traditionellt handarbete från början till slut av Hattmakarna i Göteborg. Guldspännet gestaltar Högskolan Dalarnas symbol och är formgivet och tillverkat av guldsmed Stefan Carlsson, Uppsala.

Doktorsring

Högskolans ring.jpg

Doktorsringen är av guld och symboliserar trohet till vetenskapens ideal. Högskolan Dalarnas ring är prydd med Högskolans symbol. Den är formgiven och tillverkad av guldsmed Stefan Carlsson, Uppsala. Med doktorsexamen följer rätten att bära doktorsringen. Vid ceremonin utdelas den endast till hedersdoktorerna.

Lagerkrans

Lagerkrans

Lagerkransen är en promotionssymbol främst i Sverige och Finland. Den har sitt ursprung i antiken och var det pris som segrarna belönades med. I akademin symboliserar den vetenskap och lärdom och är en belöning för lärda mödor.

Diplom

Diplomet är ett högtidligt examensbevis som stadfäster den erhållna utmärkelsen. Högskolan Dalarnas diplom är handskrivet av kalligraf Britta Nordlander med en skriftkaraktär specifikt formgiven för Högskolan Dalarna. Inspirerade av dalmåleriets textband går bokstäverna i typisk frakturstil, och bär därtill drag av rotundaskriften som tog i bruk samtidigt med universitetsväsendets framväxt i 1100-talets Italien.

Ceremonistav

Ceremonistaven används vid den akademiska processionen som inleder och avslutar den akademiska högtiden. Den är nytillverkad och är en gåva från Avesta kommun och Outokumpu Stainless AB. Staven har skapats av konstnären Jörg Jeschke. Den är gjord i ask och avslutas upptill med Högskolan symbol i en klotform av rostfritt stål från Avesta. Strax nedanför finns en krans av porfyrstenar från Älvdalen.

I öglorna nedanför kransen sitter band fästade i Högskolans färg, lila, och i de svenska färgerna. När doktorer från andra länder promoveras kommer band i respektive lands färger att tillföras. Rostfritt stål har länge tillverkats i Dalarna och Högskolan har en mycket livaktig forskning inom stålområdet.

Älvdalsporfyren finns inom ett femton kvadratmil stort område i norra Dalarna och är en vulkanisk bergart. Den finns i olika färgkombinationer och namn allt efter fyndplats och innehåller kristalliska strökorn av kvarts, fältspat och glimmer.

Medalj

högskolans-medalj2.jpg

Alla professorer som installeras erhåller en medalj. Högskolan Dalarnas medalj har skapats av konstnären Jörg Jeschke med Högskolans symbol ängsklockan gjord i silver fäst på ett lila band.

Rektorskedja

Rektorskedjan

Kedjan är en symbol för bärarens makt men även ett beskydd för densamma och förekommer i många kulturer. Högskolan Dalarnas rektorskedja har skapats av konstnären Jörg Jeschke med högskolans ängsklocka som förebild. Kedjan består av länkar i silver samt Högskolans blomma med en sten av turkos i blommans mittpunkt. Den bars första gången av rektor Anders Marelius, när han installerades 1995.

 

Senast granskad:
Senast granskad: