Praktisk information till dig som ska uppmärksammas

På denna sida hittar du praktisk information för dig som ska uppmärksammas vid akademisk högtid 2021.
Doktorshattar och diplom

Högskolan Dalarna firar Akademisk högtid vartannat år. Nedan följer information om vad som sker inför och under ceremonidagen. 

Torsdagen den 25 november - Generalrepetition

17.00 Generalrepetition i Magasinet, Falun för att gå igenom högtidens olika procedurer. Repetitionen inleds med kaffe och en smörgås.

Det är mycket viktigt att alla som ska uppmärksammas deltar!

Fredagen den 26 november - Högtidsdagen

12.00 Lunch hos Landshövdingen, Residenset i Falun. Gäller endast nya professorer och rektor. 

15.30 Fotografering Magasinet i Falun. Gäller endast nya professorer, rektor och hedersdoktor.

16.30 Procession -  Uppställning på anvisad plats i Magasinets foajé. Gäster ska ha intagit sina platser.

17.00 Högtidsceremoni

ca 19.00 Buss från Magasinet till middag på Dalasalen

ca 19.30 Välkomstdrink med efterföljande middag.Vid middagen är det bordsplacering.

ca 23.30 Buss till Borlänge

 

 

För mer information om Högskolans akademiska högtid kontakta:

Helén Holmquist
Tel: 023-77 85 60
E-post: hogtid@du.se

Senast granskad:
Senast granskad: