Akademisk högtid 2021

Vid akademisk högtid uppmärksammar högskolan nya professorer, docenter och doktorer. Högskolan uppmärksammar även hedersdoktor och excellenta och meriterade lärare. Under högtiden delas även pris ut inom samverkan och årets alumnpris.
Doktorshattar och diplom

Föreläsningar 2021

Installationsföreläsningar med professorer

Föreläsningar med docent och excellent lärare

Nyheter

Akademisk högtidsceremoni 2021

Hedersdoktor, alumn- och samverkanspristagare vid Högskolan Dalarna 2021


Vid en akademisk högtid:

  • Installeras professorer
  • Hälsas gästprofessorer och adjungerade professorer välkomna
  • Promoveras hedersdoktorer och doktorer efter avlagda prov
  • Uppmärksammas docenter, doktorer, excellenta och meriterade lärare samt lektorer befordrade på konstnärlig grund
  • Delas samverkanspris ut till en extern samverkanspartner och till en medarbetare vid Högskolan
  • Delas alumnpris ut
  • Dalarnas studentkår delar ut ett pedagogiskt pris

Kontakt

För mer information om Högskolans akademiska högtid kontakta:

Helén Holmquist
Tel: 023-77 85 60
E-post: hogtid@du.se

Senast granskad:
Senast granskad: