Nätbaserad avslutningsceremoni juni 2020
1 min läsning

Ceremoni för studenter som avslutar sina studier vid Högskolan Dalarna under VT20

På grund av de nationella direktiv som finns gällande folksamlingar och corona-pandemin har vi tyvärr inte möjlighet att samlas och fira er studenter enligt vår traditionella avslutningsceremoni. Det innebär att vi inte kan genomföra en fysisk ceremoni utan istället bjuder in till en nätbaserad högtid för att tacka och önska dig ett stort lycka till!

Denna nätbaserade avslutningsceremoni kommer att innehålla tal av bland annat rektor, landshövding och kårordförande där alla vill skicka med er studenter några fina ord in i livet efter studietiden.

När?

Den nätbaserade ceremonin genomförs klockan 13.00 den 5 juni via startsidan på vår webbplats du.se men kan även följas på Högskolan Dalarnas facebooksida.

Du som är registrerad på din sista programtermin kommer även att få den mapp vi brukar ha delat ut hemskickad till dig. Får du ingen mapp hemskickad till dig är det för att du inte har lagt in en adress i Ladok alternativt inte uppdaterat till din nuvarande adress. Vill du gärna ha denna mapp utskickad till dig i efterhand vänligen kontakta Emma Åhl Persson så ser vi över möjligheten för detta. 

Vem får delta?

Avslutningsceremonin är till för programstudenter som har avslutat eller avslutar sina studier vid Högskolan Dalarna VT20. Anledningen till att det är en avslutningsceremoni och inte en examensceremoni är för att alla studenterna inte hinner få ut sin examen innan terminens slut. Avslutningsceremonin är för studenter som avslutar sina programstudier.

Vi vet att en del kursmoment som skulle ha ägt rum under denna termin har flyttats fram till nästa termin för många studenter, men för att alla ska få den avslutning som de förtjänar bjuds alla som är registrerade på sin sista programtermin in till denna avslutning. Detta mycket för att det är just en avslutningsceremoni och inte en examensceremoni och för att alla ska få avsluta tillsammans med sin klass bortsett från den rådande situationen och förändrade kurser. 

Kontakt

Emma Åhl Persson
E-post: epe@du.se

Senast granskad: