Praktisk information till dig som ska uppmärksammas

På denna sida hittar du praktisk information för dig som ska uppmärksammas vid akademisk högtid
Doktorshattar och diplom

Högskolan Dalarna firar Akademisk högtid i mars vartannat år. 

Dagen inleds med installationsföreläsningar då de nyblivna professorerna delar med sig av sin forskning. Föreläsningarna är öppna för alla och kräver ingen föranmälan.

Högtidsceremoni sker klockan 17.00 och inramas av tal och musik följt av middag med dans för särskilt inbjudna klockan 19.00.

Festligheterna fortsätter sedan med middag för speciellt inbjudna gäster.

VIKTIGT - Generalrepetition

Generalrepetition för att gå igenom högtidens olika procedurer sker onsdagen den 14 mars kl. 17.00 på Galaxen i Borlänge

Det är mycket viktigt att alla som ska uppmärksammas deltar!

För mer information om Högskolans akademiska högtid kontakta:

Helén Holmquist
Tel: 023-77 85 60
E-post: hho@du.se

Senast granskad: