Praktisk information till dig som ska uppmärksammas
1 min läsning

På denna sida hittar du praktisk information för dig som ska uppmärksammas vid akademisk högtid
Doktorshattar och diplom

Högskolan Dalarna firar Akademisk högtid i mars vartannat år. 

Dagen inleds med installationsföreläsningar då de nyblivna professorerna delar med sig av sin forskning. Föreläsningarna är öppna för alla och kräver ingen föranmälan.

Högtidsceremoni sker klockan 17.00 och inramas av tal och musik följt av middag med dans för särskilt inbjudna klockan 19.00.

Festligheterna fortsätter sedan med middag för speciellt inbjudna gäster.

VIKTIGT - Generalrepetition

Generalrepetition för att gå igenom högtidens olika procedurer sker onsdagen den 14 mars kl. 17.00 på Galaxen i Borlänge

Det är mycket viktigt att alla som ska uppmärksammas deltar!

Vid den akademiska högtiden uppmärksammas nedanstående som erhållit sin examen före 31 december året innan den planerade akademiska högtiden och inte tidigare uppmärksammats. 

 • professorer, gästprofessorer, adjungerade professorer
 • docenter
 • doktorer och hedersdoktorer
 • lektorer befordrade på konstnärlig grund
 • excellenta och meriterade lärare

Dessutom delas nedanstående pris ut:

 • alumnpris
 • samverkanspris (en extern samverkanspartner och till en medarbetare vid Högskolan
 • pedagogiskt pris av studentkåren

 

Högtidsskrift (samtliga)

Inför den akademiska högtiden prouceras en högtidskrift som delas ut vid ceremonin för att presentera dig och din forskning. Texter skrivs av de som ska uppmärksammas.

Installationsföreläsningar (professorer)

För dig som är nybliven professor inleds dagen med installationsföreläsning då du under 30 minuter presenterar din forskargärning. Inför föreläsningarna prodceras annonseringsmaterial. Texter skrivs av de professorer som ska installeras.

Presentationsfilm (professorer)

Ett av inslagen under högtidsceremonin är en film på ca 30 sek där vi uppmärksammar våra nyblivna professorer. Filmen som visas strax innan medaljutdelning produceras och filmas i början av året. 

Beställning av hatt, ring och krans (doktorer examinerad vid Högskolan Dalarna)

Inför högtiden behöver du beställa en hatt eller krans, och du kan också välja att beställa en ring. 

Generalrepetion (samtliga)

Generalrepetition av högtidens olika procedurer sker onsdagen den 14  mars kl. 17.00 på Galaxen i Borlänge. Repetitionen inleds med kaffe och en smörgås.

Det är mycket viktigt att ni deltar i denna!

Mer information finns under respektive rubrik nedan.

 

Högtidsskrift

Inför den akademiska högtiden prouceras en högtidsskrift som delas ut vid ceremonin för att presentera dig och din forskning.Texter till denna skrivs av er. Information om var och när dessa ska skickas, meddelas i särskild skrivelse. 

Instruktioner för texterna:

 • Skriv en kort biografi på max 730 antal tecken inklusive mellanslag. Texten ska inledas med namn, korrekt titel och innehålla utbildning, examina och eget urval av tjänser, uppdrag, bedrifter och utmärkelser samt datum för utnämning. Se förslag i bifogad Högtidsskrift från 2017.
 • Skriv en rubrik som berör din forskning på max 45 antal tecken inklusive mellanslag
 • Skriv en populärvetenskaplig beskrivning av din forskning på max 1800 antal tecken inklusive mellanslag. Tänk på att innehållet ska vara populärvetenskapligt eftersom skriften vänder sig till allmänheten

Förutom text kommer ni att presenteras med en porträttbild. Tid för fotografering meddelas till er i särskild skrivelse. 

Installationsföreläsningar

För dig som är nybliven professor inleds dagen med installationsföreläsning då du under 30 minuter presenterar din forskargärning. Inför föreläsningarna prodceras annonseringsmaterial. Texter till detta skrivs av er. Information om var och när dessa ska skickas, meddelas i särskild skrivelse. 

Instruktioner för texterna:

 • Ska en lockande rubrik för din föreläsning
 • Ska populärvetenskaplig beskrivning av din föreläsning på max 500 tecken. Tänk på att innehållet ska vara populärvetenskapligt eftersom texten vänder sig till allmänheten

Porträttbild som fotograferats till högskriften används.

Presentationsfilm

Under den akademiska högtiden 2019, är ett av inslagen i ceremonin, en film på ca 30 sek, där vi visar personen bakom forskningen.

 • Vad inspirerar dig i din forskning?
 • Varför intresserade du dig för detta ämne?
 • Vad inspirerar dig på fritiden?
 • Vad gör du på fritiden?
 • Vad ville du bli när du var liten?
 • Har du någon dold talang?

Inspelningsplats kan variera och får gärna vara en plats som inspirerar dig eller där du tillbringar din fritid. 

Filmen kommer att produceras och filmas i mitten av januari/februari och tiden för inspelning är ca 1-2 timmar.

Mer information meddelas i särskild skrivelse. 

Generalrepetion

Generalrepetition av högtidens olika procedurer sker onsdagen den 14  mars kl. 17.00 på Galaxen i Borlänge. Repetitionen inleds med kaffe och en smörgås.

Det är mycket viktigt att ni deltar i denna!

Fotografering

En timme innan högtidsceremonin (kl 16.00) samlas alla nya professorer, rektor och hedersdoktorer för fotografering på Galaxen. Samling utanför sker Stora Björn.

Högtidsskrift

Inför den akademiska högtiden prouceras en högtidsskrift som delas ut vid ceremonin för att presentera dig och din forskning.Texter till denna skrivs av er. Information om var och när dessa ska skickas, meddelas i särskild skrivelse. 

Instruktioner för texterna:

 • Skriv en kort biografi på ca 300 antal tecken inklusive mellanslag. Texten ska inledas med namn, doktorstitel och vilket lärosäte samt när du disputerade samt titel på avhandlingen.
 • Skriv en populärvetenskaplig beskrivning av din forskning på ca 480 antal tecken inklusive mellanslag. Tänk på att innehållet ska vara populärvetenskapligt eftersom skriften vänder sig till allmänheten

Beställning av hatt, ring och krans (för doktor examinerad vid Högskolan Dalarna)

Inför högtiden behöver du beställa en hatt eller krans, och du kan också välja att beställa en ring.

Doktorshatt

Hattar ska måttbeställas i god tid. Doktorerna som vill ha hatt beställer och betalar själva. 

Kontakta: hattmakarna.se, Lisa Franzen, e-post: info@hattmakarna.se, telefon 073-701 43 09. 

Doktorshatten levereras alltid i promotionsveckan. 

Doktorsring

Doktorer som vill ha ring beställer och betalar själva.

Kontakta: Ringmakaren, Stefan Carlsson, e-post: guldsmed.stefan@me.com, telefon: 018-12 57 08.  

Krans

Doktorer examinerade vid Högskolan Dalarna kan välja hatt eller krans. Kransar beställs hos ceremonimästaren.

Generalrepetion

Generalrepetition av högtidens olika procedurer sker onsdagen den 14  mars kl. 17.00 på Galaxen i Borlänge. Repetitionen inleds med kaffe och en smörgås.

Det är mycket viktigt att ni deltar i denna!

 

Högtidsskrift

Inför den akademiska högtiden prouceras en högtidsskrift som delas ut vid ceremonin för att presentera dig och din forskning.Texter till denna skrivs av er. Information om var och när dessa ska skickas, meddelas i särskild skrivelse. 

Instruktioner för texterna:

 • Skriv en kort biografi på ca 300 antal tecken inklusive mellanslag. Texten ska inledas med namn, korrekt titel och vilket lärosäte samt när du utsågs till docent, därtill vid vilket lärosäte och år som disputationen skedde samt titel på avhandlingen. 
 • Skriv en populärvetenskaplig beskrivning av din forskning på ca 480 antal tecken inklusive mellanslag. Tänk på att innehållet ska vara populärvetenskapligt eftersom skriften vänder sig till allmänheten

Generalrepetion

Generalrepetition av högtidens olika procedurer sker onsdagen den 14  mars kl. 17.00 på Galaxen i Borlänge. Repetitionen inleds med kaffe och en smörgås.

Det är mycket viktigt att ni deltar i denna!

Högtidsskrift

Inför den akademiska högtiden prouceras en högtidsskrift som delas ut vid ceremonin för att presentera dig och din forskning.Texter till denna skrivs av er. Information om var och när dessa ska skickas, meddelas i särskild skrivelse. 

Instruktioner för texterna:

 • Skriv en kort biografi. Texten på ca 480 antal tecken inklusive mellanslag ska inledas med namn och datum när du utsågs till meriterad/excellent lärare. 

Generalrepetion

Generalrepetition av högtidens olika procedurer sker onsdagen den 14  mars kl. 17.00 på Galaxen i Borlänge. Repetitionen inleds med kaffe och en smörgås.

Det är mycket viktigt att ni deltar i denna!

Högtidsceremonin är öppen för alla. Då platserna är begränsade krävs anmälan.  

Till middagen inbjuds samtliga personer som ska uppmärksammas med sin respektive/ medföljande. Därtill erbjuds att ta med ytterligare två personer på egen bekostnad.

Som deltagare i den Akademiska högtiden bör man känna till att ceremoni eventuellt dokumenteras med bild och video. 

Om du vill boka boende på Galaxen i samband med högtidsakademin, så kan du ange deltagande på Akademisk Högtid för att få avtalspriset 940 kr.

 

För dig som deltar i procession gäller högtidsdräkt alternativt mörk kostym.

Högtidsdräkt innebär frack för herrar. Till fracken har man vit väst och vit fluga, svarta strumpor och svarta skor. För damer är högtidsdräkt "frackklänning" det vill säga hellång klänning eller hellång kjol med separat överdel. Långbyxor ska vara alldeles extra fina om de ska passa till frack. 

Övriga gäster: För samtliga gäster till den akademiska högtiden gäller mörk kostym. För damer innebär mörk kostym att hon bär lagom lång klänning eller kjol och överdel. En finare byxa med separat överdel går också alldeles utmärkt.

 

Installationsföreläsning och lunch (professorer)

För dig som är nybliven professor inleds dagen med installationsföreläsning på campus Borlänge (se rubriken Installationsföreläsningar). Efter installationsföreläsningarna inbjuds samtliga professorer med sällskap samt rektor och prorektor på lunch av landshövdingen i residenset.  

Högskolan ordnar transport från Borlänge till lunchen på residenset och åter till Borlänge efter lunch. 

Fotografering (professorer)

En timme innan högtidsceremonin (kl 16.00) samlas alla nya professorer, rektor och hedersdoktorer för fotografering på Galaxen. Samling utanför sker Stora Björn.

Högtidsceremoni (samtliga)

OBS: Onsdagen den 14 mars kl. 17.00 på Galaxen i Borlänge sker generalrepetion för samtliga som ska uppmärksammas

Samling

Kl. 16.45 samlas de som ska delta i processionen för uppställning utanför Stora Björn på Galaxen.

Procession

Högtidsceremonin inleds med processionen till tonerna av Högskolan Dalarnas ingångsmarsch. Efter musikerna går en fanborg bestående Sveriges, Högskolan Dalarnas och Dalarnas studentkårs fanor som bärs av marskalkar (studenter). Därefter kommer ceremonimästaren som bär Högskolans stav. I tur och ordning inträder rektor, prorektor, dekan, prodekan, promotor, studentkårens representanter, representanter för universitetet och officiella gäster, installandi, docenter, promovendi, doktorer, excellenta och meriterade lärare, lektorer befordrade på konstnärlig grund. Därefter följer universitets forskare och lärare. 

Var sitter vi?

Processionen avslutas med att de som ska uppmärksammas intar sina platser på scenen.

När ska jag gå fram?

Efter att platserna intagits sker nedanstående varvat av musikinslag:

 • Välkomstal
 • Högtidstal
 • Installation av rektor
 • Installationstal av rektor
 • Promovering av hedersdoktorer
 • Promovering av doktorer
 • Hedersdoktorernas tal
 • Doktorer diplomeras
 • Excellenta och meriterade lärare diplomeras
 • Docenter diplomeras
 • Installation av professorer
 • Studenternas tal
 • Prisutdelning
  • pedagogiskt pris
  • alumnpris
  • samverkanspris (2 st)

Cermonin avslutas med utgång av procession 

Middag och dans (samtliga)

Vid middagen är det bordsplacering.

Talare under middagen är en doktor, en meriterad/excellent lärare, en docent samt en professor. 

Kvällen avslutas med dans.

Transport (samtliga)

För dem som så önskar finns möjlighet att åka buss från Galaxen till Falun klockan kl 24.00.

Professorer som installeras inleder dagen med att hålla en installationsföreläsning på campus Borlänge.

Föreläsningarna är öppen för allmänheten och pågår ca 20 -25 minuter då du  presenterar din forskargärning.

Moderator: Doktorand

Program för installationsföreläsningarna

Kl 09.30-10.00   Renée Flacking                        

Kl 10.00-10.30   Marie Elf

Kl 10.30-11.00   Thomas Sedelius

Kl 11.00-11.30   Mats Rönnelid

Var på plats i tid för förbereda och ladda upp sin presentation.

 

Ca kl 19 startar middagen med mingel, en trerätters middag och dryck samt tal.

Vid middagen är det bordsplacering.

Talare under middagen är en doktor, en meriterad/excellent lärare, en docent samt en professor. 

Kvällen avslutas med dans.

För de som önskar transport finns möjlighet att åka buss från Falun till Borlänge i samband med högtiden, samt tillbaka på kvällen efter middagen.

Buss avgår från Campus Lugnet kl.16.00 och retur till Falun kl 24.00 från Galaxen.

OBS: För professorer som ska installeras ordnar Högskolan särskild transport från Borlänge till lunch på residenset och åter till Borlänge efter lunch. För denna transport krävs ingen anmälan. Behöver ni transport från Galaxen till Falun efter middagen till Falun bokar ni det i samband med att ni anmäler er till högtidsceremonin och middagen. 

Anmälan till buss sker i samband med att du anmäler dig till högtidsceremonin och middagen. 

 

För mer information om Högskolans akademiska högtid kontakta:

Helén Holmquist
Tel: 023-77 85 60
E-post: hho@du.se

Senast granskad: