Akademisk högtid 2021

Den akademiska högtidsveckan pågår 24–26 november 2021 och avslutas traditionsenligt med högtidceremonin.
Doktorshattar och diplom

Den akademiska högtiden kan beskrivas som Högskolans Dalarnas nobelfest. Högskolan välkomnar nya professorer, doktorer och hedersdoktorer under högtidliga former.

Program för högtidsveckan

Onsdag 24 november – föreläsningar

10.00, biblioteket Campus Falun

Docenter, excellent- och meriterade lärare som uppmärksammas i år håller kortare föreläsningar. Föreläsningarna är öppna för allmänheten och sänds också digitalt.

Program för föreläsningar

Torsdag 25 november – installationsföreläsningar

09.00–16.00, biblioteket Campus Falun

Högtiden inleds med installationsföreläsningar av de nyblivna professorerna, som delar med sig av sin forskning. Föreläsningarna är öppna för allmänheten och sänds också digitalt.

Program för installationsföreläsningar

Kontakt

För mer information om Högskolans akademiska högtid kontakta:

Helén Holmquist
Tel: 023-77 85 60
E-post: hogtid@du.se

Senast granskad:
Senast granskad: